Kristin Ørmen Johnsen HLM Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Kristin Ørmen Johnsen takker hele Buskerud Høyre for innsatsen og retter blikket fremover Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Historisk valgseier

Folket i Buskerud har gitt Erna Solberg fornyet tillit som landets statsminister. Buskerud Høyre gjør et av sine beste valg. Tusen takk for at du gjorde det mulig! Nå skal vi levere mer ny politikk.

Kjære alle!

Takk til alle for innsatsen som gjorde det mulig å få vår flotte statsminister gjenvalgt. Det ble en valgkamp der vi kjempet for vår politikk. Jeg opplevde motstandere som var mest opptatt å snakke Høyre og regjeringen ned. Senterpartiet spilte på Høyre som et distriktsfiendtlig parti. Arbeiderpartiet var mest opptatt av å angripe Erna personlig og våre samarbeidspartnere i debattene. Men hadde ingen løsninger selv.

Vi skulle så gjerne vært tre på tinget

Det store skåret i gleden er at 3. kandidat Anders Werp i Buskerud falt ut. Vi manglet ca 2200 stemmer for at Høyre fikk inn våre tre, og vi har 15000 stemmer mer enn FrP som fikk to som oss. Vi fikk en oppslutning på 26.9 % og gikk tilbake fra sist Stortingsvalg. Nå skal vi legge grunnlaget for større oppslutning, tre kandidater på Stortinget er målet ved neste valg. Vi må nå få inn dyktige personer fra Buskerud i regjeringsapparatet, rådgiverkorps og i organisasjonen.

Et historisk godt valgresultat

Det er viktig å understreke at 26,9% er et brukbart resultat for Buskerud Høyre, selv om vi gikk tilbake fra 29,1 i 2013. Vi må ikke glemme stortingsvalgene i 2009 med 19,4 og 2005 hvor vi var helt nede i 15,1. Men med et sterkt Sp slo fordelingen av utjevningsmandater ut i feil retning for oss ved dette valget.

Vi vant valget i hele Buskerud

Valget ble ikke et valg mellom distrikt og by i Buskerud. Vi klarte oss bra i Hallingdal, Gol og Hol der Høyre ble det største partiet. I Hurum ble også Høyre største parti. I noen bykommuner gikk vi tilbake, blant annet Drammen. Både lokale og sentrale saker spilte inn her. Vi har tapt stemmer til Sp, men også andre partier.

Team Høyre

Det gledelig er at Høyre fungerte som et lag i valgkampen, der organisasjonen og regjeringsapparatet jobbet som et team. Det ga styrke og effektivitet i å få budskap raskt ut. Ap har alltid snakket om at de har en valgkampmaskin. I dette valget har vi bevist at vi har en solid valgkampmaskin i Høyre også.

Politikk for fremtiden

Erna var på ”Ettervalgskonferansen” sist torsdag opptatt av å se fremover. Et samfunn uten omstilling forvitrer. Vi møter den digitale verden, og noen oppgaver forsvinner mens nye skapes. Og vi må skape flere jobber. Noen måtte tørre å starte omstillingsprosesser for at vi skal møte fremtiden. Høyre gjør det.

Evaluering av valgkampen i Buskerud

I AU ble det vedtatt å sette ned et utvalg som skal evaluere valgkampanjen. Det er bredt sammensatt og kampanjeleder Jan Erik Alverdus Berg Lier H, vil bli forespurt å lede arbeidet. Rapporten skal opp som sak på neste fylkesstyremøte som er lørdag 4. november på Tyrifjord hotell, Modum Kommune.

Nå gleder meg til fire nye år på Stortinget, Trond Helleland og jeg skal å jobbe for Buskerud og landet og gjennomføre politikk som virker. 

Kristin Ørmen Johnsen