Foto: Colourbox
Foto: Colourbox.com

Fylkessekretær i Buskerud Høyre

Vil du bli vår nye fylkessekretær?

Organisasjonsutvikling – Påvirkning – Tilrettelegging

Som fylkessekretær i Buskerud Høyre får du en sentral rolle som støttespiller og organisasjonsutvikler for våre 20 lokallag. Du vil utøve den daglige ledelsen av fylkessekretariatet, med ansvar for økonomi, økonomirapporteringer, strategiarbeid samt planlegging og gjennomføring av valgkamper, og andre aktiviteter som seminarer, temakvelder og konferanser. Videre vil du ha ansvaret for at fylkesforeningen og underliggende organisasjonsledd gjennomfører lovpålagte oppgaver, herunder nominasjon og Årsmøte samt iverksettelse av vedtak fattet av styrende organer i Buskerud Høyre, partiets sentralstyre eller landsmøte.

Gjennom solid kunnskap og erfaring fra organisasjonsarbeid, sterkt engasjement og stor arbeidsvilje vil du sørge for at våre små og store lokallag blir rustet med nødvendig kunnskap og gode verktøy for å nå sine mål. Som støttespiller er du rask til å identifisere behov og komme med tiltak som er med på å styrke Høyres posisjon før, under og etter valgkamper. Du er løsningsorientert, serviceminded, tar initiativ og er selvstendig. Din måte å kommunisere på inngir tillit på alle nivå både internt og eksternt og du trives med å løfte andre fremfor å være midtpunkt selv.

Vi ønsker en fylkessekretær med høyere utdanning, god rolleforståelse og god politisk innsikt som motiveres av å være den uunnværlige medspilleren som jobber i kulissene for politikerne og tillitsvalgte i Buskerud Høyre.

Kvelds - og helgearbeid må påregnes. Det samme må reisevirksomhet i fylket.

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte fylkessekretær Øyvind Ekeberg på 9185 3232 eller fylkesleder Kristin Ørmen Johnsen på 4151 5188. Søknad og CV sendes merkes «Fylkessekretær» og sendes til oyvind@hoyre.no innen 23.12.