Sak om nominasjonskomiteens innstilling for Vikens liste 2019

Nominasjonskomiteens innstilling

Nominasjonskomiteen for Viken Høyres fylkestingsgruppe innstiller følgende på topp tre:

 • Anette Marie Solli fylkesrådslederkandidat, Bærum

 • Tore Opdal Hansen fylkesordførerkandidat, Drammen

 • Simen Nord, Moss


Komiteen har hatt mange svært gode kandidater å velge i. Vi har hatt en omfattende prosess for å finne frem til en god balanse blant kandidatenes kompetanse og erfaring. På listen har vi ivaretatt representasjon fra de tre sammenslåtte fylkene, distriktene i fylkene, kjønn- og alderssammensetning, sier leder av nominasjonskomiteen Kristin Ørmen Johnsen. 

Nominasjonskomiteen ble oppnevnt mars 2018 med totalt 12 medlemmer. Alle valgte fylkestingsrepresentanter og vararepresentanter, totalt 77 personer, fikk henvendelse på om de ønsket renominasjon, og av disse svarte hele 49 ja til å stille som kandidat for Viken Høyre. Ved fristens utløp for forslag til kandidater 31. august, var det kommet inn 203 forslag på navn.

Nominasjonskomiteens alfabetiske navneliste på aktuelle personer ble offentliggjort den 28. september, og den inneholdt 110 personer. Denne listen har vært gjennom en prøvenominasjon i alle foreningene. 78 kandidater deltok på en «speed-date» med nominasjonskomiteen hvor alle deltagerne fikk møte hele komiteen fordelt på 4 bord hvor de skulle svare på ett spørsmål ved hvert bord. Komiteen har i tillegg hatt intervjuer med hele 36 personer.

På listen er det totalt 42% kvinner og 58% menn. Blant topp-30 er halvparten av kandidatene under 50 år.

Nominasjonsmøtet hvor listen endelig fastsettes avholdes 17.november på Sundvolden hotell.

Kontaktperson Buskerud, Kristin Ørmen Johnsen, telefon 415 15 188

Kontaktperson Akershus, Maria Barstad Sanner, telefon 458 83 140

Kontaktperson Østfold, Rene Rafshol, telefon 994 86 824

Nominasjonskomiteen har bestått av:

 • Kristin Ørmen Johnsen, Buskerud
 • René Rafshol, Østfold
 • Thomas Sjøvold, Akershus
 • Siw Wikan, Akershus
 • Maria Barstad Sanner, Akershus
 • Mette Tønder, Akershus
 • Helge Evju, Buskerud
 • Runar Johansen, Buskerud
 • Victoria Elisabeth Cavallini Fevik, Buskerud
 • Marianne Klever Næss, Østfold
 • Else-Kathrine Hveding, Østfold
 • Hilde Borger, Østfold

Nominasjonskomiteens innstilling finner du som vedlegg i artikkelen.