Nominasjonsprosess for fylkestingsvalget i Viken

Nominasjonsprosessen for å sette sammen et vinnerlag til fylkestingsvalget i 2019 er i gang.

Nominasjonsprosessen for å sette sammen et vinnerlag til fylkestingsvalget i 2019 er i gang. Fylkene Akershus, Buskerud og Østfold slås sammen til Viken fylkeskommune fra 1.januar 2020. De tre Høyre foreningene i Akershus, Buskerud og Østfold skal stille en felles liste for Viken Høyre til fylkestingsvalget i 2019.

Leder av nominasjonskomiteen er Kristin Ørmen Johnsen fra Buskerud. Øvrige medlemmer av komiteen er:

René Rafshol, Østfold
Thomas Sjøvold, Akershus
Mette Tønder, Akershus
Siw Wikan, Akershus
Maria Barstad Sanner, Akershus
Helge Evju, Buskerud
Runar Johansen, Buskerud
Victoria Elisabeth Cavallini Fevik, Buskerud
Bjørg Kristin Lund, Østfold
Erik Unaas, Østfold
Representant fra Senior Høyre, Østfold

Sekretær for nominasjonskomiteen er fylkessekretær i Akershus Høyre, Dag-Egil Bull Sletholt.

Tidsplan for nominasjonsprosessen:

  • Mai: Sittende fylkestingsrepresentanter gir svar på om de ønsker gjenvalg eller ikke.
  • Mai-august: Foreningens medlemmer og alle andre oppfordres til å foreslå navn på personer for nominasjonskomiteen.
  • 31.august: Frist for å sende inn forslag på kandidater fra organisasjonsleddene.
  • Oktober: Kommuneforeningene avholder lokale nominasjonsmøter med prøvenominasjon til valgliste for fylkestingsvalget 2019.
  • I starten av november legger nominasjonskomiteen frem sin innstilling på forslag til valgliste for Viken Høyre.

Nominasjonsmøte for Viken Høyres liste til fylkestingsvalget i 2019 avholdes den 17.november 2018 på Sundvolden Hotel i Buskerud.

Har du spørsmål, kontakt leder av nominasjonskomiteen Kristin Ørmen Johnsen på epost: kristin-ormen.johnsen@stortinget.no, eller sekretær Dag-Egil Bull Sletholt på epost: dag-egil@hoyre.no