300 stemmer og 150 timer unna historie

Buskerud Høyres meningsmåling tatt opp denne uken viser at Høyre er 300 stemmer unna å ta Aps tredjemandat, og sikre fortsatt borgerlig flertall i Buskerud på valgdagen. Vi er litt over 150 timer unna at valglokalene stenger mandag 11. september.


Under følger den rykende ferske målingen som Buskerud Høyre/Høyres Hovedorganisasjon har bestilt fra Respons Analyse samt link til rådata. Våre tre stortingsrepresentanter har følgende kommentarer til målingen Buskerud Høyre offentliggjør i denne pressemeldingen.


Trond Helleland:
"Valget på mandag blir en thriller. I Buskerud er det en kamp om sistemandatet. Vi trenger hver eneste stemme for å sikre tre Høyrerepresentanter fra Buskerud, og dermed borgerlig flertall og fire nye år med Erna som statsminister." 


Kristin Ørmen Johnsen:
"Her må alle stå på. Noen få stemmer skal  til for  å sikre tre mandater, det skal vi klare sammen."


Anders B. Werp:

"Hver eneste stemme teller, marginene er små. Vi sloss med Arbeiderpartiet om mandatene, det gjør at statsministerduellen i ytterste konsekvens kan avgjøres i Buskerud. Her blir det ingen hvileskjær i innspurten."

 

PARTIBAROMETER FOR BUSKERUD

SEPTEMBER 2017

 

Parti

Stortings-valget 2013

Respons  August 2017

Respons September 2017

Rødt

0.6

1.1

2.0

SV

2.7

2.8

5.4

MDG

2.2

2.6

3.0

Ap

31.8

32.0

27.4

Sp

6.1

9.8

9.0

Venstre

4.6

4.0

3.0

KrF

3.2

3.0

3.1

Høyre

29.0

27.1

27.2

Frp

18.6

16.0

17.8

Andre *)

1.1

1.6

2.1

*) Gruppen Andre omfatter 0.7 til Piratpartiet. 0.7 til Helsepartiet, 0.4 til Liberalistene og 0.3 til Demokratene.


Barometeret er basert på 800 intervjuer. 79 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført i perioden 30. august – 4. september 2017. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2013.  

Følgende spørsmål ble stilt: ‘Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?’ og ‘Stemte du ved stortingsvalget i 2013?  I så fall, hvilket parti stemte du på da?’

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 2 og 3.5 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene.


STORTINGSMANDATER FRA BUSKERUD

SEPTEMBER 2017

 

Parti

Stortingsvalget 2013

Respons August 2017

Respons September 2017

Rødt

0

0

0

SV

0

0

0

MDG

0

0

0

Ap

3

3

3

Sp

1 *)

1

1

Venstre

0

0

0

KrF

0

0

0

Høyre

3

3

2

Frp

2

1

2

Andre

0

0

0

Totalt

9 **)

8

8

 

*) Senterpartiet har utjevningsmandatet fra Buskerud inneværende stortingsperiode.

 

**) Buskerud har 8 direktemandater og 1 utjevningsmandat.  Utjevningsmandatet tildeles på grunnlag av nasjonalt valgresultat. På bakgrunn av dagens meningsmåling for Buskerud kan derfor kun fordelingen av de 8 direktemandatene beregnes.

 

 

Ap har i denne målingen siste mandatet, mens Høyre er nærmest til å ta dette.
For rådata se link:

https://www.dropbox.com/s/8gs5hhs157p6mbm/Partibarometer_Buskerud_september%202017.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/bqzimadti13643c/Tabeller%20partibarometer%20Buskerud%20sep17.pdf?dl=0