Høyres medlemmer i Fellesnemnda for Viken: Sebastian Næss Langaas, Rune Kjølstad, Iselin Haugo, Gunnar Melgaard, Simen Nord, Kjetil Nordengen, Monica Carmen Gåsvatn, Tor Prøitz, Sandra Bruflot, Lise Hagen Rebbestad og Anette M. Solli

Uansvarlig av Ap å skulle stanse fellesnemndas arbeid

Et stort mindretall i Fellesnemnda med fylkesordfører Anette Solli i spissen har i dag stanset et ikke-utredet forslag om å stanse arbeidet til fellesnemnda for nye Viken. Hun mener at det ville vært uansvarlig å fatte en slik beslutning over bordet.

- Arbeiderpartiet har i dag gått i bresjen for å stanse arbeidet i fellesnemnda for Viken. Konsekvensen av å legge ned arbeidet kan være store, og vi kan ikke behandle slikt over bordet. Derfor har jeg i dag sagt at konsekvensene av en slik stans må utredes, av hensyn til de ansatte i fylkeskommunen, sier Anette Solli (H), fylkesordfører i Akershus.

 

Kun en del av et politisk spill

 

- Disse forslagene er en del av et politisk spill og en omkamp som hører hjemme på Stortinget sier Simen Nord, gruppeleder for Høyre i Østfold.  Jeg mener det blir useriøst å trekke det spillet inn i fellesnemnda. Når Krf på Stortinget har gitt klar beskjed om at regionreformen blir gjennomført er det enda mer betenkelig at Arbeiderpartiet vil abdisere politisk. Vi har et ansvar overfor alle ansatte som jobber på spreng med å få alt på plass til 2020. Vi skylder de ansatte å vise lederskap og raskest mulig svare de på hvordan arbeidshverdagen vil bli avslutter Nord.

 

- Demokratiske spilleregler er satt til side for partitaktiske hensyn. - Arbeiderpartiet har med sine forsøk på omkamp bidratt til usikkerhet og utrygghet for de ansatte i våre fylkeskommuner tilføyer Rune Kjølstad. Rune er gruppeleder for Høyre i Buskerud.

 

Fylkesordfører Solli mener også at KrFs avklaring i NRKs Politisk kvarter i dag viser at det ikke er behov for et slikt vedtak.

 

- Kjell Ingolf Ropstad viste tydelig i Politisk Kvarter at KrF står bak regionreformen, og at strukturen er vedtatt. Det setter jeg pris på, og det viser at det eneste rette er at vi fortsetter arbeidet med Viken, sier Solli (H).