Resolusjoner fra årsmøtet 2018

Buskerud Høyre vedtok i alt 8  resolusjoner på årsmøtet 9.-10. februar på Sundvolden. Disse er:

  • Eggdonasjon
  • Teknologi og programmering i tidlig alder
  • Tilbud til rusavhengige i Buskerud
  • Fjellkommuner
  • Aktive lokalsamfunn
  • Vekst og optimisme for næringslivet i Buskerud
  • Integrering i arbeidslivet
  • Viken fylke  fra fjord til fjell

For å se alle resolusjonen, se her: Resolusjoner