Les intervju med ny gruppeleder

Konstituerende fylkestingsmøte i Drammen er avholdt, det samme er folkevalgtopplæring med administrasjonen i fylkeskommunen på Ringerike. Vi har satt oss ned med Høyres nyvalgte gruppeleder, tidligere ordfører i Røyken, Rune Kjølstad.

Hva er ditt førsteinntrykk av fylkeskommunen og det politiske handlingsrommet som nå skal fylles?

-              Fylkeskommunen har ansvaret for en rekke viktige politikkområder som kollektivtransport, veier og ikke minst videregående opplæring, og forvalter godt over 3,3 milliarder kroner årlig, forteller Rune.

-              Fylkeskommunen besitter meget høy kompetanse på en rekke områder, og det blir spennende å være med på å påvirke politikkutformingen de neste fire årene.

Høyre har inngått en politisk og valgteknisk samarbeidsavtale med Kristelig Folkeparti, selv om vi sitter i opposisjon, hvorfor gjør vi det?

-              Høyre gikk til valg på et bredt borgerlig samarbeid. Dessverre lyktes vi ikke med å få Venstre og Senterpartiet inn i et ikke-sosialistisk samarbeid. Et valgteknisk samarbeid med FrP ville ikke gitt oss uttelling i flere posisjoner. Derimot ga et valgteknisk samarbeid med KrF oss flere posisjoner samlet, og derfor var det naturlig for begge partiene å fortsette det gode samarbeidet våre to partier har hatt den siste perioden, fortsetter Rune fornøyd.

-              Foruten en ren valgteknisk avtale har vi også blitt enige om en samarbeidsavtale hvor vi gjensidig forplikter hverandre til i så stor grad som mulig skal fremme en felles politikk i opposisjon.

Hvordan skal Høyre jobbe som opposisjonsparti?

-              Høyre er et ansvarlig og forutsigbart parti i såvel posisjon som i opposisjon. Vi skal opptre ryddig og fremme forslag i tråd med programmet vi gikk til valg på. Vi skal gjennom dette arbeidet vise velgerne at  det er forskjell  på politikk og at Høyre i posisjon ville gitt fylkets innbyggere bedre skoler, tryggere veier og et bedre kollektivtilbud. 

Hvordan skal vi vinne stortingsvalget i 2017 og kommune- og fylkestinget i Buskerud i 2019, hva kan fylkestingspolitikerne bidra med?

-              Høyre har et godt utgangspunkt foran det kommende stortingsvalget.  Etter to år i regjering har Høyre vist at vi har holdt løftet om nye ideer og bedre løsninger for landet vårt. En rekke reformer er lansert og Høyre har bidratt til en eklere hverdag for oss alle.

-              Høyres fylkestingpolitikerne skal gjennom aktiv opposisjonspolitikk, leserinnlegg, kontakt med folkevalgte og innbyggere i kommunene gjøre kjent forskjellen på rødgrønn politikk og Høyres politikk.