49 Høyre-representanter ønsker renominasjon til nye Viken!

Alle sittende fylkestingsrepresentanter og vararepresentanter i Akershus, Buskerud og Østfold har blitt kontaktet med spørsmål om de ønsker å stille seg til disposisjon for renominasjon til Høyres valgliste ved fylkestingsvalget 2019 i Viken. Så mange som 49 har takket ja, og kun 28 av 77 totalt har takket nei. Dette gir nominasjonskomiteen et veldig godt utgangspunkt for nominasjonsarbeidet som nå har startet.

Komiteen ønsker seg enda flere forslag, og vårt mål er å vinne valget med de beste kandidater og de beste sakene. Da trenger vi ditt forslag på de kandidatene du mener bør representere Viken Høyre. Bruk gjerne dette skjemaet for å sende inn ditt forslag: https://bit.ly/2K68QaT Nominasjonskomiteen sørger for å kontakte hver kandidat for å sikre at vedkommende ønsker å stå på listen, så du trenger ikke å ha gjort dette i forkant.
 
Her er den alfabetiske listen over de som allerede har stilt seg til disposisjon for renominasjon:
 
(Navn, fødselsår, kommune, fylke)
 • Erik Adland, 1957, Nesodden, Akershus
 • Egil Ax, 1982, Drammen, Buskerud
 • Christian Bendz, 1966, Nannestad, Akershus
 • Lars Berge, 1972, Ullensaker, Akershus
 • Trine-Lise Østlund Blime, 1988, Lørenskog, Akershus
 • Olav Breivik, 1952, Hobøl, Østfold
 • Sandra Bruflot, 1991, Hole, Buskerud
 • Dag Fjeld Edvardsen, 1970, Drammen, Buskerud
 • Morten Eriksrød, 1956, Kongsberg, Buskerud
 • May-Ann Fagerheim, 1944, Sarpsborg, Østfold
 • Hallstein Flesland, 1954, Fet, Akershus
 • Thomas Fosen, 1957, Flesberg, Buskerud
 • Bjarte T Engen Grostøl, 1969, Røyken, Buskerud
 • Monica Carmen Gåsvatn, 1968, Sarpsborg, Østfold
 • Thor Hals, 1967, Askim, Østfold
 • Iselin Haugo, 1988, Ål, Buskerud
 • Dag Øivind Henriksen, 1968, Ringerike, Buskerud
 • Nils Holm, 1945, Asker, Akershus
 • Britt Homstvedt, 1942, Drammen, Buskerud
 • Jon Hovland, 1960, Modum, Buskerud
 • Mette Høyem, 1959, Drammen, Buskerud
 • Cathrine Jensen, 1961, Asker, Akershus
 • Arne Jørstad, 1945, Lier, Buskerud
 • Gretha Kant, 1945, Moss, Østfold
 • Kirsti Kierulf, 1962, Asker, Akershus
 • Rune Kjølstad, 1962, Røyken, Buskerud
 • Jon Andreas Kolderup, 1940, Hol, Buskerud
 • Synnøve Kongsrud, 1967, Oppegård, Akershus
 • Terje Vegard Kopperud, 1958, Drammen, Buskerud
 • Sebastian Næss Langaas, 1986, Bærum, Akershus
 • Lise Nygård Lund, 1962, Kongsberg, Buskerud
 • Roar Lund, 1965, Halden, Østfold
 • Gunnar Melgaard, 1947, Oppegård, Akershus
 • Christina Højer Mørkve, 1993, Drammen, Buskerud
 • Simen Nord, 1989, Moss, Østfold
 • Ketil Nordengen, 1963, Ullensaker, Akershus
 • Stein Ramberg, 1953, Nedre Eiker, Buskerud
 • Lise Hagen Rebbestad, 1965, Skedsmo, Akershus
 • Halvor Rennehvammen, 1951, Nore og Uvdal, Buskerud
 • Øyvind Rideng, 1970, Bærum, Akershus
 • Ana-Maria Silva-Harper, 1960, Drammen, Buskerud
 • Anita Skretteberg, 1963, Modum, Buskerud
 • Anette Marie Solli, 1962, Bærum, Akershus
 • Dag Egil Strømme, 1968, Bærum, Akershus
 • Sigrid Marie Thielemann, 1948, Drammen, Buskerud
 • Terje Torsteinson, 1955, Rygge, Østfold
 • Alf Ulven, 1960, Aremark, Østfold
 • Gunnar Helge Wiik, 1958, Ski, Akershus
 • Dag Ivar Winding-Sørensen, 1942, Sørum, Akershus
 
Dette er nominasjonskomiteen for Viken Høyre:
 • Kristin Ørmen Johnsen (leder), Buskerud
 • René Rafshol (nestleder), Østfold
 • Thomas Sjøvold, Akershus
 • Mette Tønder, Akershus
 • Siw Wikan, Akershus
 • Maria Barstad Sanner, Akershus
 • Helge Evju, Buskerud
 • Runar Johansen, Buskerud
 • Victoria Elisabeth Cavallini Fevik, Buskerud
 • Bjørg Kristin Lund, Østfold
 • Erik Unaas, Østfold
 • Else-Kathrine Hveding, Østfold
Kontaktopplysninger
Leder av nominasjonskomiteen: Kristin Ørmen Johnsen, kristin-ormen.johnsen@stortinget.no, 41515188
Sekretær for nominasjonskomiteen: Dag-Egil Bull Sletholt, dag-egil@hoyre.no, 90969511