Stortinget har vedtatt utbygging av Damåsen-Saggrenda

En gledens dag for Kongsbergs innbyggere og næringsliv. Stortinget vedtok E134 Damåsen-Saggrenda.

Endelig vedtar stortinget i dag en veiløsning som gjør at man i og rundt Kongsberg får en bedre trafikksituasjon, til stor glede både for innbyggerne og næringslivet i byen sier saksordfører for E134, leder for transportkomiteen Linda Hofstad Helleland.

Linda Hofstad Helleland uttaler:

En gledens dag for Kongsbergs innbyggere og næringsliv
    -Stortinget vedtok i dag E134 Damåsen-Saggrenda

 Endelig vedtar stortinget i dag en veiløsning som gjør at man i og rundt Kongsberg får en bedre trafikksituasjon, til stor glede både for innbyggerne og næringslivet i byen sier saksordfører for E134, leder for transportkomiteen Linda Hofstad Helleland.

 Hun sier prosjektet E134 Damåsen-Saggrenda i Buskerud er et viktig prosjekt for å bedre trafikkflyten, trafikksikkerhet og miljøet i og gjennom Kongsberg.  Strekningen er den mest ulykkesutsatte på E134 i Buskerud. Oppgradering av denne strekningen har derfor stor betydning for å bedre trafikksikkerhet, trafikkflyt og miljø langs dagens veinett

 I sitt saksordførerinnlegg i stortinget i dag trakk hun frem hvordan industrilokomotiver som Kongsberggruppen, FMC i årevis har sloss for bedre transportløsninger for å gi næringslivet i regionenen bedre muligheter til å vokse og styrke landets konkurransekraft.

 Komitelederen ga også honnør til lokale politikere i sitt innlegg. Hun trakk frem både tidligere ordfører og nåværende fylkesordfører Morten Eriksrød som har arbeidet i 15 år for dette prosjektet, og dagens ordfører Idar Lande og varaordfører Arvid Lyngås som var tilstede under behandlingen.

  Dette sier Kristin Ørmen Johnsen:

En gledens dag for Kongsberg. Dette har vi ventet på lenge. Hun fremhevet at Kongsberg har et av Norges største og mest avanserte  industriklustere. For å komme til Teknologiparken må man gjennom sentrum. Ved dette grepet får Teknologiparken ny adkomst. Det er nødvendig, for det vil fortsatt være innpendling til  både høyskole og sykehus.

Hun var glad for at komiteen ba regjeringen vurdere noen av restriksjonene på sideveiene som antall bomstasjoner.

Og Anders Werp stemmer i:
Denne saken legger til rette for Kongsbergs vide og gode utvikling. Både når det gjelder næring og samfunnsutvikling.

Til slutt kan nevnes at Trond Helleland tok opp første gang saken var i Stortinget - 1999 og fremhevet at veiprosjekter tar tid og at må planlegge helhetlig. Det er en viktig Øst - Vest forbindelse.