Tidsplan for nominasjonen i Buskerud

Buskerud Høyre har utarbeidet en tidsplan for nominasjon til Høyres stortingsliste for 2017-2021. Tidsplan har til hensikt å gi hele fylkespartiet anledning til å komme med forslag og uttalelser om prosess og kandidater.

Nominasjonskomiteen og nominasjonsprosessen vil følge denne tidsplanen:

 14. mars  Fylkesstyre oppnevner nominasjonskomité 
 Uke 23/24  Sittende stortingsrepresentanter og vararepresentanter tilskrives med spørsmål om villighet til å stå på listen 
 Uke 27  Svar fra sittende representanter offentliggjøres på nettsidene
 Uke 28  Sender ut anmodning til lokalforeningsstyrene om å utarbeide navneforslag til listen. Inviterer alle medlemmer i Buskerud Høyre om å komme med forslag på kandidater
 Uke 31-37  Nominasjonskomiteen arbeider med forslag til kandidater. Nominasjonskomiteen presenterer en alfabetisk liste over foreslåtte kandidater som forespørres om de er villige til å være med  i prosessen
   Alle lokalforeningene i Buskerud Høyre gjennomfører prøvenominasjonsmøter hvor den prioriterte listen sendes til nominasjonskomiteen, samt at delegater til nominsajonsmøtet velges
 3. oktober  Innkalling til nominasjonsmøte sendes ut
 16. oktober  Innstillingen fra nominasjonskomiteen offentliggjøres
 5.november  Nominasjonsmøtet i Buskerud Høyre avholdes

Nominasjonskomiteen består av: Elly Thoresen (leder), Steinar Medhus, Gro Sel Tveito, Runar Johansen, Fredrik

Haaning, Jon Hovland, Eva Norén Eriksen, Caroline Hoff og Sigrid Thielemann.

 

Nominasjonskomiteens leder kan kontaktes på telefon 908 31 104.

For administrative henvendelser om nominasjonsprosessen, kontakt fylkessekretær Morten Sandnes på

telefon 915 25 160 eller mail morsan@hoyre.no