Valgkomiteens innstilling til Viken Høyres arbeidsutvalg

Viken Høyre stiftes 17. november, og valgkomiteen la i dag frem sitt forslag til nytt arbeidsutvalg.


Valgkomiteen fremmer følgende enstemmige innstilling:

 

Fylkesleder: Kristin Ørmen Johnsen, Drammen, Buskerud

1. nestleder: René Rafshol, Råde, Østfold

2. nestleder: Kari Sofie Bjørnsen, Asker, Akershus

Leder av Kvinneforum: Monica Vee Bratlie, Hurum, Buskerud

AU-medlem: Helge Evju, Kongsberg, Buskerud

AU-medlem: Marianne Klever Næss, Fredrikstad, Østfold

AU-medlem: Anne Kristine Linnestad, Ski, Akershus

 

Valgkomiteen har bestått av:

Ingjerd Schou (Østfold, leder), Truls Velgaard (Østfold), Simen Nord (Østfold), Willy Kvilten (Akershus), Kjell G. Pettersen (Akershus), Lene W. Conradi (Akershus), Trond Helleland (Buskerud), Sandra Bruflot (Buskerud), Gunn Cecilie Ringdal (Akershus), Aud Voss Eriksen (Senior Høyre), Maria Barstad Sanner (Unge Høyre).