42.000 færre pasienter i kø etter to år med Høyre i regjering

Ventetidene går ned. Helsekøene går ned. Antall behandlinger og utredninger går opp.

- Det skyldes selvsagt mange ting: Først og fremst en hard innsats fra dem som jobber på sykehusene. Men det skyldes også gode og økende sykehusbudsjetter, mer mangfold og styrkede pasientrettigheter. Tydeligere krav til resultater og større frihet til sykehusene er også viktig, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie ifølge ytring.no


Etter åtte år med Arbeiderpartiet i regjering, hadde ventetidene og helsekøene økt. På sitt høyeste stod 80 000 flere i helsekø enn da Arbeiderpartiet tok over. Politikken deres hadde stagnert, og resultatene uteble. AP prøver å bortforklare innsatsen fra ansatte i helsetjenesten og de gode resultatene som rapporteres.  


Under Høyres tid i regjering, har utviklingen vært den motsatte. Ventetidene går ned og helsekøen blir kortere.  

- Jeg er glad vi nå får en god diskusjon om registreringer i sykehus, men det er ingen grunn til å avfeie de gode resultatene vi ser. 42 000 færre står nå i helsekø, enn da Ap satt i regjering. Er det virkelig slik, spør Torgeir Micaelsen. Vel, dette tallet måler noe ganske enkelt, som er sammenlignbart over tid: Antallet pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten, men ikke er kommet i gang med utredning eller behandling. Er det tallet virkelig 42 000 lavere? Ja!, påpeker Høie.