Vår visjon

Hol Høyre vil sørge for å ta vare på den viktigste råvaren vi har, naturen, for å trygge eksisterende arbeidsplasser og skape nye gjennom bærekraftig bruk av våre fantastiske nasjonalparker og naturverdiene rundt oss.

Våre hovedsaker

Reiseliv

Hol Høyre vil styrke reiselivsnæringen i hele kommunen ved å stimulere våre ungdommer til å søke utdanning relatert til det utvidede reiselivsbegrepet.

Landbruk og frilufsliv

Videreutvikling av landbruket er sentralt for å sikre kulturlandskapet, stimulere bosetting og for å øke lokal matproduksjon. Aktivt fjellandbruk og stort innslag av beitedyr i utmark forhindrer gjengroing og skaper trivsel.

Kultur og idrett

Hol Høyre vil være en forutsigbar partner for lag og frivillige organisasjoner.

Helse og omsorg

En aktiv befolkning er det beste utgangspunkt for god folkehelse. Det vil i framtiden bli viktig at flere eldre kan bo lengre i eget hjem. Hol kommune har kompetente medarbeidere i helse- og omsorgssektoren.

Se vår politikk

Hol kommune

Buskerud

Kontakt

Hanne Birgitte Lindbak Haatuft
Leder
Telefon: +4790740694

Morten Sandnes
Fylkessekretær
Telefon: 91525160

Våre folk