Politikk

Vi lever av reiseliv i Hol kommune Dette er bærebjelken som understøttes av våre gode håndverksbedrifter. All varehandel er også avhengig av at vi får gjester til å like seg her. Hol Høyre har valgt å kalle dette for det utvidede reiselivs begrepet. Kort sagt kan vi si at reiseliv er næringsliv.

Våre hovedsaker

Reiseliv

Hol Høyre vil styrke reiselivsnæringen i hele kommunen ved å stimulere våre ungdommer til å søke utdanning relatert til det utvidede reiselivsbegrepet.

Landbruk og frilufsliv

Videreutvikling av landbruket er sentralt for å sikre kulturlandskapet, stimulere bosetting og for å øke lokal matproduksjon. Aktivt fjellandbruk og stort innslag av beitedyr i utmark forhindrer gjengroing og skaper trivsel.

Kultur og idrett

Hol Høyre vil være en forutsigbar partner for lag og frivillige organisasjoner.

Helse og omsorg

En aktiv befolkning er det beste utgangspunkt for god folkehelse. Det vil i framtiden bli viktig at flere eldre kan bo lengre i eget hjem. Hol kommune har kompetente medarbeidere i helse- og omsorgssektoren.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her