Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Barn og Oppvekst

Hurum Høyre vil at alle barn og ungdom skal få en god og trygg oppvekst.

Skole

Hurum Høyre ønsker en skole hvor kunnskap og læringsmiljø står i fokus.

Næring

Hurum Høyre vil jobbe aktivt for å øke antall arbeidsplasser i Hurum gjennom god tilrettelegging for et mangfoldig næringsliv.

Helse og omsorg

Hurum Høyre ønsker at alle skal ha trygghet for at de får nødvendig hjelp og helsetjenester når de har behov for det, og at disse holder god kvalitet.

Se vår politikk
Monica Therese Vee Bratlie, Ordfører, Hurum
Monica Therese Vee Bratlie
Ordfører, Hurum

Hurum kommune

Buskerud

Kontakt

Line Johansen
Leder
Telefon: +4748105182

Morten Sandnes
Fylkessekretær
Telefon: 91525160

Våre folk