Politikk

En bedre kommune for alle gjennom vekst, økte inntekter, ansvarlig økonomistyring og smartere løsninger tilpasset den enkelte innbygger.

Våre hovedsaker

Barn og Oppvekst

Hurum Høyre vil at alle barn og ungdom skal få en god og trygg oppvekst.

Skole

Hurum Høyre ønsker en skole hvor kunnskap og læringsmiljø står i fokus.

Næring

Hurum Høyre vil jobbe aktivt for å øke antall arbeidsplasser i Hurum gjennom god tilrettelegging for et mangfoldig næringsliv.

Helse og omsorg

Hurum Høyre ønsker at alle skal ha trygghet for at de får nødvendig hjelp og helsetjenester når de har behov for det, og at disse holder god kvalitet.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her