Buskerud Høyres Samferdselsseminar

Samferdsel er noe som engasjerer hele Buskerud, by og bygd, fra nord til sør, det være seg vei, bane eller fjorden.

Til å innlede til debatt og belyse flere sider av samferdsel så kommer

 

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Anders B. Werp - Samferdsel i Buskerud

 

Fagsjef i Zero, Kåre Gunnar Fløystad - Samferdsel, mobilitet og fremtid

 

Leder i Drammen Høyre, Fredrik Haaning - Buskerudbypakke 2Vi starter kl 10.00 med litt kaffe og noe lett å bite i.

Påmelding til: buskerud@hoyre.no