Nominasjonskomiteens alfabetiske kandidatliste offentliggjøres

Nominasjonskomiteen i Viken Høyre offentliggjør den alfabetiske listen over kandidater til fylkestingsvalget i 2019.