Nominasjonsmøte Stortingsvalget 2017

Nominasjonsmøte til Stortingsvalget 2017 i Buskerud Høyre

Nominasjonsmøtet til Stortingsvalget 2017 for Buskerud Høyre avholdes lørdag 5. november 2016, Tyrifjord Hotell på Vikersund.

  • Innkalling vil bli sendt ut senest 4 uker før møtet.
  • Nominasjonskomiteens innstilling vil foreligge senest 14 dager før nominasjonsmøtet.
  • Lokalforeningene skal velge sine delegater til nominasjonsmøtet på medlemsøte eller årsmøtet og antall delegater fra foreningene er beregnet med bakgrunn i Nytt reglement for års-og nominasjonsmøter av 18.06.12.
  • Signert protokoll fra møtene som velger utsendinger skal sendes til fylkessekretæren for registrering.