Vår visjon

Kongsberg er i vekst og prognoser viser at innbyggertallet kan bli 40 000 i 2040. Kommunen er vertskap for verdensledende teknologiindustri som krever kommunens tilrettelegging og tjenester.

Våre hovedsaker

Næringsliv

Høyre vil at kommunen skal være en god vert for næringslivet. Næringslivet skal ha mulighet for vekst i hele kommunen. Teknologiindustrien skal gis vilkår slik at den fortsetter å utvikle seg på Kongsberg.

Byutvikling og kommunens attraktivitet

Høyre vil at Kongsberg skal utvikles til et attraktivt og moderne regionsenter. Kongsberg skal ha et levende sentrum samlet rundt en sammenhengende elvepromenade på begge sider av Lågen.

Lokalmiljøet

Høyre vil kontinuerlig utvikle kommunen som et attraktivt sted å bo, lære, oppleve og arbeide.

Skole

Høyre vil at Kongsbergskolen skal utvikle barnas talent og sikre dem et best mulig utgangspunkt for videre skolegang og senere full deltagelse i samfunns- og arbeidsliv.

Se vår politikk

Kongsberg kommune

Buskerud

Kontakt

Helge Evju
Leder
Telefon: 95887416

Morten Sandnes
Fylkessekretær
Telefon: 91525160

Send oss en e-post

Våre folk