Kontakt

Adresse

Postboks 207 Bragernes
3001 DRAMMEN

Våre folk

Se våre politikere

Om Kongsberg Høyre

Kongsberg Høyre ledes av Helge Evju

Næringslivet trenger forutsigbare og gode rammevilkår og kommunen skal være en tilrettelegger for både eksisterende og ny virksomhet. Høyre vil utvikle merkevaren Kongsberg.