Politikk

Høyre vil sørge for at de kommunale tjenestene til enhver tid holder høy kvalitet til en riktig kostnad. Trygghet for velferd, jobb, hus og eiendom og utvikling av et godt lokalsamfunn, er bærebjelken i Kongsberg Høyres politikk.

Våre hovedsaker

Næringsliv

Høyre vil at kommunen skal være en god vert for næringslivet. Næringslivet skal ha mulighet for vekst i hele kommunen. Teknologiindustrien skal gis vilkår slik at den fortsetter å utvikle seg på Kongsberg.

Byutvikling og kommunens attraktivitet

Høyre vil at Kongsberg skal utvikles til et attraktivt og moderne regionsenter. Kongsberg skal ha et levende sentrum samlet rundt en sammenhengende elvepromenade på begge sider av Lågen.

Lokalmiljøet

Høyre vil kontinuerlig utvikle kommunen som et attraktivt sted å bo, lære, oppleve og arbeide.

Skole

Høyre vil at Kongsbergskolen skal utvikle barnas talent og sikre dem et best mulig utgangspunkt for videre skolegang og senere full deltagelse i samfunns- og arbeidsliv.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her