Vår visjon

Vi vil at Krødsherad skal være en god kommune å bo i, en spennende kommune å besøke og en aktuell kommune for næringslivet!

Våre hovedsaker

Helse og omsorg

Krødsherad Høyre vil arbeide for forutsigbarhet, trygghet og kvalitet innen omsorgstjenesten.

Skole, barnehage og SFO

Styrke undervisningen i lesing, skriving, regning og engelsk

Klima og miljø

Vi er alle gjort oppmerksomme på de klimautfordringene vi står overfor. Vi innbyggere i Krødsherad må ta vår del av ansvaret for å redusere utslippene og skape et bedre klima og miljø.

Kirke, idrett og kultur

Det er den enkelte innbygger og organisasjonene som er drivkraften innen kulturarbeid i Krødsherad. Krødsherad Høyres kulturpolitikk handler om å slippe de kreative kreftene til i alle sammenhenger.

Se vår politikk

Krødsherad kommune

Buskerud

Kontakt

Per Kristensen
Leder
Telefon: 99560150

Morten Sandnes
Fylkessekretær
Telefon: +4791525160

Våre folk