Politikk

Vi er fornøyd med å ha fått til mye i inneværende periode, men det er fortsatt mye som gjenstår innen kommunal tjenesteyting, utvikling, nyetableringer og tilpasninger for fremtiden.

Våre hovedsaker

Helse og omsorg

Krødsherad Høyre vil arbeide for forutsigbarhet, trygghet og kvalitet innen omsorgstjenesten.

Skole, barnehage og SFO

Styrke undervisningen i lesing, skriving, regning og engelsk

Klima og miljø

Vi er alle gjort oppmerksomme på de klimautfordringene vi står overfor. Vi innbyggere i Krødsherad må ta vår del av ansvaret for å redusere utslippene og skape et bedre klima og miljø.

Kirke, idrett og kultur

Det er den enkelte innbygger og organisasjonene som er drivkraften innen kulturarbeid i Krødsherad. Krødsherad Høyres kulturpolitikk handler om å slippe de kreative kreftene til i alle sammenhenger.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her