Vår visjon

Lier Høyre vil bygge samfunnet med tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt av oss skal ha størst mulig frihet til, og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid. Vår frihet skal være basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Våre hovedsaker

Grunnskolen

Lier Høyre vil arbeide for en mobbefri skole der elever og lærere møtes med respekt, åpenhet og toleranse for å sikre et godt læringsmiljø.

Lokalsamfunn, kultur og fritid

Lier Høyre vil rullere planen “For kropp og sjel” for å styrke og videreutvikle et bærekraftig kultur-, idretts- og friluftsliv i samarbeid med alle Liers aktører.

Helse, sosial og omsorg

Lier Høyre vil støtte Seniorsentrene og fortsatt å stimulere forebyggende helsearbeid.

Barn og ungdom

Lier Høyre vil ha et barnevern som fungerer slik at barn og foreldre får det best mulige tilbudet.

Se vår politikk
Gunn Cecilie Ringdal, Ordfører, Lier
Gunn Cecilie Ringdal
Ordfører, Lier

Lier kommune

Buskerud

Kontakt

Frank Yggeseth
Leder
Telefon: +4797546906

Morten Sandnes
Fylkessekretær
Telefon: 91525160

Send oss en e-post

Våre folk