Politikk

Lier Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Våre hovedsaker

Grunnskolen

Lier Høyre vil arbeide for en mobbefri skole der elever og lærere møtes med respekt, åpenhet og toleranse for å sikre et godt læringsmiljø.

Lokalsamfunn, kultur og fritid

Lier Høyre vil rullere planen “For kropp og sjel” for å styrke og videreutvikle et bærekraftig kultur-, idretts- og friluftsliv i samarbeid med alle Liers aktører.

Helse, sosial og omsorg

Lier Høyre vil støtte Seniorsentrene og fortsatt å stimulere forebyggende helsearbeid.

Barn og ungdom

Lier Høyre vil ha et barnevern som fungerer slik at barn og foreldre får det best mulige tilbudet.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her