Vår visjon

Vi vil gjøre Øvre Eiker enda bedre!

Våre hovedsaker

Barnehage og skole

Øvre Eiker Høyre vil ha full åpenhet i skolen der eleven når sitt fulle faglige potensial og blir et trygt sosialt menneske.

Helse- og omsorg

Velferd bygges på trygghet og verdighet. Det skal være enkelt å få bistand fra offentlige tjenester når behovet er der, uansett alder.

Samferdsel

Effektiv kommunikasjon og samferdsel er en av de viktigste forutsetningene for å kunne gi gode tilbud til innbyggere, reelle alternativer til bil, og er et viktig grep for reduserte utslipp.

Handel og næring

Øvre Eiker kommune skal legge til rette for økt næringsvirksomhet i kommunen. Gjennom målrettet arbeid skal kommunen sørge for rask og løsningsorientert saksbehandling, slik at rammebetingelsene er best mulig.

Se vår politikk
Ann Sire Fjerdingstad, Ordfører, Øvre Eiker
Ann Sire Fjerdingstad
Ordfører, Øvre Eiker

Øvre Eiker kommune

Buskerud

Kontakt

Runar Andersen
Leder
Telefon: +4792097054

Morten Sandnes
Fylkessekretær
Telefon: 91525160

Send oss en e-post

Aktuelt

Våre folk