Politikk

Høyre bygger sin politikk på tillitt til enkeltmennesker, familier og nærmiljø. Vi tror et godt samfunn bygges ved at alle bidrar.

Våre hovedsaker

Barnehage og skole

Øvre Eiker Høyre vil ha full åpenhet i skolen der eleven når sitt fulle faglige potensial og blir et trygt sosialt menneske.

Helse- og omsorg

Velferd bygges på trygghet og verdighet. Det skal være enkelt å få bistand fra offentlige tjenester når behovet er der, uansett alder.

Samferdsel

Effektiv kommunikasjon og samferdsel er en av de viktigste forutsetningene for å kunne gi gode tilbud til innbyggere, reelle alternativer til bil, og er et viktig grep for reduserte utslipp.

Handel og næring

Øvre Eiker kommune skal legge til rette for økt næringsvirksomhet i kommunen. Gjennom målrettet arbeid skal kommunen sørge for rask og løsningsorientert saksbehandling, slik at rammebetingelsene er best mulig.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her