Vår visjon

Ringerike – utvikling og vekst - med Høyre

Våre hovedsaker

Næringsliv

Kommunens sentrale plassering gir et naturlig knutepunkt for gods- og persontrafikk, på vei og bane. Dette gir nærhet til arbeidskraft og nærhet til markedet. Tilrettelegging for næringslivet vil være avgjørende for distriktet.

Bo på Ringerike

Ringerike Høyre vil legge til rette for økt boligbygging. Muligheten for å bosette seg i kommunen er avgjørende for å kunne rekruttere og beholde godt kvalifiserte medarbeidere, og gode bomiljøer.

Helse

Ringerike skal være en god kommune for alle, uansett livssituasjon. Kommunens innsats skal vektlegge brukernes prioriteringer og valg, og være tuftet på respekt for enkeltindividet.

Ringeriksskolen

Den gode skolen skal gi elevene optimalt utbytte av skolegangen.

Se vår politikk

Ringerike kommune

Buskerud

Kontakt

Marit Hollerud
Leder
Telefon: 91562932

Morten Sandnes
Fylkessekretær
Telefon: 91525160

Send oss en e-post

Aktuelt

Kalender

25 sep

Politisk Utvalg

Sted: Klækkenveien
Dato: 25. sep 2017
Tid: 19:30
Se hele kalenderen

Våre folk