Hønefoss sentrum

Bolig for unge

Det er vanskelig for unge å komme inn i boligmarkedet. Høyre vil gjøre noe med det.
Vi må gjøre terskelen inn lavere så flere får muligheten til å eie sin egen bolig.  Hvorfor: Høye boligpriser og egenkapitalkrav gjør det vanskelig for unge å kjøpe sin første bolig. Hva: ”Leie – til eie” – prosjektet gir unge en lavere terskel inn i bolig markedet ved at de leier boligen først og deretter kjøper den.