Valg

Du skal kunne velge

Ringerike Høyre vil la innbyggerne "velge"

Innbyggere som vil bør få velge mellom flere tilbud i kommunen. Innbyggere som trenger kommunale tjenester kan få mer makt over egen hverdag ved å velge mellom ulike tilbud. Runar Johansen foreslår at kommunen innfører brukervalg på en eller flere tjenester. Dette kan være på hjemmesykepleie, rengjøring eller andre områder. AP, SP og SV er normalt mot.

Ved å legge til rette for økt grad av brukervalg, vil innbyggerne få reell valgfrihet når de mottar tjenester fra kommunen. Samtidig vil brukervalg bidra til økt oppmerksomhet på kvalitet og best mulig tjenester til innbyggerne. Ulike tilbud passer til ulike brukere, i tillegg er det en egenverdi i det å velge. Brukervalg handler ikke om privatisering eller konkurranseutsetting, men å la innbyggerne velge mellom ulike tjenester.