Hønefoss sentrum

Eiendomsskatt

Slik vi oppfatter det har flere partier nå et uttrykt ønske om å øke beskatningen både for bedrifter og husholdninger i Ringerike kommune. Garantisten for en effektiv kommune og nei til eiendomsskatt er Høyre.

Eiendomsskatten var opprinnelig en «by-skatt» for å dekke kostnader til renovasjon, vann, avløp etc. Tjenester man ikke hadde tilgang til på landsbygda. Den ble etterhvert avløst av et direkte avgifts-regime hvor man betalte for disse tjenestene uansett om man bodde i by eller på landet. 

Nå betaler vi for renovasjon, vann og kloakk mm og i tillegg eiendomsskatt for å dekke andre kostnader.

Kommunen må ha orden i eget hus og få mest mulig ut av pengene før vi hente inn mer penger fra byens innbyggere og næringsliv i skatt. Ringerike kommunen har lavere inntekter enn de andre kommunene vi sammenligner oss med og i forhold til landsgjennomsnittet. Kommunen må derfor ha god ressursutnyttelse og  effektiv tjenesteproduksjon.

En skatt på maskiner og utstyr som bidrar til arbeidsplasser og en godt næringsliv uavhengig av om du tjener lite eller mye er lite smart om du ønsker vekst og utvikling. I tillegg er de med i grunnlaget for formueskatt, altså enda en skatt.

Eiendomsskatt er penger som innbyggerne og næringslivet selv bør disponere, ikke lokalpolitikerne i kommunestyret.