Søk

Jevnaker, Hole og Ringerike foreslått til en kommune.

En ny storkommune i Drammen, en større sammenslått kommune på Ringerike og en ny Asker kommune. Det er Fylkesmannens i Buskerud sitt forslag og oppsummering etter kommunereformprosessen i Buskerud. Onsdag 28 september la Fylkesmannen frem sitt forslag.
Fylkesmannens anbefaling:

  • Numedal: Kongsberg og/eller de 3 Numedalskommunene iverksetter/fortsetter en prosess med sikte på kommunesammenslutning på et seinere tidspunkt enn det som følger av dagens reform.
  • Hallingdal: De 6 kommunene iverksetter/fortsetter en prosess med sikte på kommunesammenslutning på et seinere tidspunkt enn det som følger av dagens reform.
  • Ringeriksregionen: Jevnaker (Oppland) er en del av Ringeriksregionen. Ringerike, Hole og Jevnaker slås sammen til en ny kommune nå.
  • Midtfylket: Modum, Sigdal og Krødsherad iverksetter en prosess med sikte på kommunesammenslutning på et seinere tidspunkt enn det som følger av dagens reform.
  • Hurum og Røyken: Hurum, Røyken og Asker slås sammen til en ny kommune nå.
  • Drammensregionen: Drammen, Svelvik, Nedre Eiker, Lier og Øvre Eiker slås sammen til en ny kommune nå.

Fylkesmannens forslag