Søk

Kommuneskremsler til skamme

Høyre/Frp-regjeringen har gjort skremslene til skamme og levert en bedre kommuneøkonomi enn de rødgrønne.

 Det manglet ikke på frykt og skremsler før regjeringsskiftet i 2013. Fasiten så langt er derimot at kommuneøkonomien har blitt bedre med vår regjering, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

Kommunene er grunnsteinen i velferdssamfunnet vårt. En god og forutsigbar kommuneøkonomi er viktig for at kommunene skal ha mulighet til å gi gode velferdstjenester og skape levende lokalsamfunn i hele landet. 

Kommunene har ansvar for de mange tjenestene vi alle bruker, som helsestasjon, barnehage, skole og legevakt. Men også spesielle tjenester for noen av våre mest sårbare innbyggere, som barnevern, psykisk helsevern og demente.

Les mer om dette på: https://hoyre.no/aktuelt/nyheter/2016/kommuneskremsler-til-skamme/