Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021 - Sammen skaper vi Ringeriksskolen

Ringerike Høyre mener at den gode skolen skal gi elevene optimalt utbytte av skolegangen. En god skole er viktig for elevenes personlige utvikling, selvtillit, selvstendighet, ansvars- og mestringsfølelse.

Den gode læreren er en viktig faktor og alle elever i Ringeriksskolen fortjener å få oppleve drømmelæreren. Samtidig er det også viktig å stille krav elever og foresatte. Handlingsplanen som behandles i Kommunestyret 7 september setter tydelige mål for Ringeriksskolen.  Ringerike Høyre har programfestet at vi vil arbeide for skoler og barnehager med høy kvalitet. For å få dette til må vi sikre alle barn et godt læringsmiljø, ha nulltoleranse for mobbing og vold samt fastlegge målbare kvalitetsnormer for skolene.
Forskning viser at det som skjer i klasserommet når det gjelder ro og orden har en sammenheng med resultater på tester. En tydelig lærer som er vennlig og bestemt gir elevene mindre rom for å skli ut.Det er viktig for Ringerike Høyre å styrke læreren som skolens viktigste ressurs, med gode etter- og videreutdanningstilbud.

Skole og oppvekst er en viktig sak for Ringerike Høyre. Vi er klare på at Ringerike kommune må satse på kvalitet i skolen og vi må være åpne om resultatene i skolen. Dette gir den gode Ringeriksskolen som høyner velferden til den enkelte og utjevner sosiale forskjeller.

Handlingsplanen kan leses her. Klikk på Kommunestyre 07 september sak 95/17.