Høyre er skolepartiet

Skolen skal gi muligheter for alle og elevene skal lære mer. Høyre er garantisten for at vi skal fortsette satsingen på kunnskap i skolen. Vi skal øke satsingen på etter- og videreutdanning av lærere og alle elevene skal lære mer.

Dette vil vi gjøre i vår kommune

Alle barn i vår kommune skal lære enda mer og alle barn skal lære seg å lese, skrive og regne. Vi skal bruke kartleggingsprøver og nasjonale prøver aktivt og systematisk og sikre at alle elevene som trenger ekstra oppfølging får det.

Dersom Høyre vinner valget skal vår kommune sende enda flere av våre lærere på videreutdanning.

Lærerne skal få mer tid til å være lærere. Derfor vil vi gå kritisk gjennom alle kommunale krav til rapportering og dokumentasjon, og sikre at alle kommunale kurs er av høy kvalitet. 

I vår kommune skal vi realisere de nye kompetansekravene for lærere så raskt som mulig, og raskere enn vinduet på ti år Stortinget har vedtatt. 

Klasserommene i vår kommune skal preges av ro og orden.

Det er et felles ansvar å skaffe nok læreplasser. Vi skal ha et yrkesfagløft i vår kommune og å øke antallet lærlinger i kommunen. I vår kommune skal vi ha en nullvisjon for mobbing. Man klarer ikke lære stort dersom man sitter med frykt i magen for hva som kan skje i friminuttet eller på skoleveien.

Alle fortjener en ny sjanse. Dersom voksne trenger opplæring i grunnleggende ferdigheter skal vi legge til rette for det.