Nå skjer det mye på Ringerike

Varaordfører Runar Johansen registrerer høy aktivitet i Ringerike Høyre og på Ringerike.
Mandag kveld den 24. august observerte Varaordfører Runar Johansen (H) at vi hadde besøk fra en stor statlig etat. Ringerike står nå foran mange viktige valg for fremtiden. Nye E16 og ny jernbane inn mot hovedstaden nærmer seg en endelig løsning etter å ha vært diskutert i halvt århundre.
Vi på Ringerike må være med i prosessen for å finne de gode løsningen for hvordan vi skal være klar til å ta imot den utviklingen denne nye samferdselsinvesteringen gir oss, sier Varaordføreren.

Ringerike Høyre har hatt en hektisk sommer med flere statsråder og stortingsrepresentanter på besøk de siste månedene. Helseministeren og Forsvarsministeren var på Ringerike i løpet av august, noe som vi i Ringerike Høyre er meget stolte av.  
Samme kveld var Anders Werp, Stortingsrepresentant og Justiskomiteens nestleder, på besøk til Ringerike Høyre. Han informerte om Politireformen på Comfort Hotel Ringerike, dette var et åpent møte som Ringerike Høyre arrangerte.