Formannskap

Formannskapet har møte og gruppemøte

Viktige sak: Fremleggelse av budsjett