Formannskap

Formannskap med behandling av budsjett