Formannskap

Formannskap med gruppemøte og behandling av budsjett