Politisk verkstd

Ringerike Høyre arrangerer politiske verksted 

Politisk verksted med tema etikk og partikultur