Politisk utvalg (PU)

Ringerike Høyre har møte i politiskutvalg (PU) 

Dette møte vil har som tema utvikling av ringeriksskolen.