Politiskutvalg

Politisk utvalg i Ringerike Høyre avholder møte hvor aktuelle saker blir diskutert