Politikk

Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre.

Våre hovedsaker

Næringsliv

Kommunens sentrale plassering gir et naturlig knutepunkt for gods- og persontrafikk, på vei og bane. Dette gir nærhet til arbeidskraft og nærhet til markedet. Tilrettelegging for næringslivet vil være avgjørende for distriktet.

Bo på Ringerike

Ringerike Høyre vil legge til rette for økt boligbygging. Muligheten for å bosette seg i kommunen er avgjørende for å kunne rekruttere og beholde godt kvalifiserte medarbeidere, og gode bomiljøer.

Helse

Ringerike skal være en god kommune for alle, uansett livssituasjon. Kommunens innsats skal vektlegge brukernes prioriteringer og valg, og være tuftet på respekt for enkeltindividet.

Ringeriksskolen

Den gode skolen skal gi elevene optimalt utbytte av skolegangen.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her