Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Det grønne skiftet

Røyken er en attraktiv bostedskommune. Røyken Høyre ønsker at kommunen skal være ledende på miljø og at vi skal sikre en bærekraftig utvikling i Røyken

Vei, tog, buss, båt og sykkel

Sterk vekst i folketall og aktiviteter gir utfordringer i forhold til veinett og samferdselssystemer.

Oppvekstkommunen

Skolen er vår viktigste læringsarena, og det viktigste for skolen er læring.

Kultur-, idrett- og friluftskommunen

Idrett og kultur står sterkere enn noen gang i Røyken. Nye anlegg og lokaler gir muligheter for økt aktivitet.

Se vår politikk
Eva Norén Eriksen, Ordfører, Røyken
Eva Norén Eriksen
Ordfører, Røyken

Røyken kommune

Buskerud

Kontakt

Arne Dessen
Leder
Telefon: 95170278

Morten Sandnes
Fylkessekretær
Telefon: 91525160

Aktuelt

Våre folk