Kulturlandskap i Røyken

Det grønne skiftet i Røyken kommune!

De pågående klimaendringene er trolig verdenssamfunnets største utfordring noensinne. Vår klode slik vi kjenner den er i stor endring som følge av menneskeskapte utslipp. Verdenshavene kan stige så mye som 0,5 meter i løpet av de neste 100 år, selv om vi begrenser oppvarmingen i henhold til FNs klimamål. Vi i Høyre legger til grunn føre-var-prinsippet og jobber for at Norge skal være med å redusere utslippene med minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990.
Røyken Høyre vil at vi i vår kommune tar vår del av ansvaret i klimadugnaden. Røyken kommune skal være en ledende kommune på miljø og energieffektivisering. Vi er allerede en av de kommunene i Norge som bruker minst energi i egne bygg og over halvpartens av kommunens bygningsmasse varmes nå opp med alternative energiløsninger. Vi kutter systematisk ut bruk av oljefyr og tradisjonell elektrisk oppvarming, og erstatter disse med effektive jordvarmeanlegg

Røyken har på mange måter kommer langt, men vi skal heve ambisjonene og bli enda bedre. 

Høyre vil i perioden 2015 – 2019 at kommunen i tillegg til jordvarme tar i bruk solfangere for produksjon av miljøvennlig strøm. Vår visjon er at våre fremtidige formålsbygg skal bli passivhus eller PLUSSHUS og at vi i Røyken kan vise veien for andre kommuner, næringsliv og private hus. Andre tiltak vil være å fornye kjøretøyparken med kjøretøy basert på el og hybridteknologi. 

Nye og kraftfulle tiltak må komme på samferdsel. Røyken har en betydelig utpendling (80%) mot Asker, Bærum og Oslo. Veisystemet nordover er sprengt og vi må derfor føre en fremtidsrettet arealpolitikk som legger til rette for at kollektivtransport i større grad overtar trafikken. Det betyr også utbygging av flere gangveier og sykkelfelt, samt satsing på mer areal til pendlerparkering. Vi må som et prioritet tiltak få tilbake ekspress tog på Spikkestadbanen da det skal være mulig å 4 doble rush tids tilbudet på Spikkestadbanen hvis de rette grep tas. Hurtigbåttilbudet utvikles med miljøvennlig, lønnsom teknologi.

Røyken Høyre ønsker kort og godt at kommunen skal være ledende på miljø samtidig som vi skal sikre en bærekraftig utvikling i Røyken. 

Jan Syrstad
Listekandidat Røyken Høyre