Thormod Rønningen Kvam

Kulturkommunen Røyken

Vi har et spennende, mangfoldig og meningsfullt kulturliv i kommunen vår. Kultur skaper innhold og trivsel i samfunnet, og med stadig tøffere prioriteringer er det gledelig å se at man over tid har gjort de riktige valgene i Røyken. Lokalsamfunnet vårt er levende og inkluderende, og kultur, idrett, frivillighet og friluftsliv skaper engasjement blant alle oss innbyggere.
I flere år har Røyken Høyre satset parallelt på flere viktige områder. Vi har sørget for store tilskudd innen idrett og har bl.a. bidratt til å realisere utbygging av lysløypeanleggene, gitt støtte til IL ROS-prosjektet ROS Arena og hatt et konstruktivt samarbeid med Røyken idrettsråd. Om snaue to år står Røykenbadet ferdig, et anlegg som vil skape stor glede for oss alle og være til nytte for mange til trening og rehabilitering. Vi har gitt friområdene solide løft og økt tilgjengeligheten for alle. Ikke minst har vi en engasjert befolkning som sørger for at arrangementer som Røykenmila går av stabelen. Peter Persson er blant dem som fortjener en stor takk for dette, og arrangementet er et bevis på hvor mye ildsjelene og frivilligheten betyr for bygda vår!

Spikkestad er et av de største vekstområdene i kommunen, og i løpet av de neste årene vil et splitter nytt sentrumsområde bli utformet. 27. juli startet byggingen av nye Spikkestad kirke- og kultursenter, takket være aktiv innsats spesielt fra Røyken kirkelige fellesråd, Røyken Høyre og Røyken Venstre. Dette blir et flott signalbygg for Spikkestad, plassert i enden av jernbanesporet og det nye torget.

Kulturkirken har allerede fått nasjonal oppmerksomhet for sin kombinasjon av spennende arkitektur, funksjonalitet og beskjedne kostnad. Når det står ferdig, har vi fått et nytt møtested som blir til glede for alle, uavhengig av trosretning. Kirke- og kultursenteret vil huse barneaktiviteter så vel som voksenkorøvelser, og her vil bl.a. frivilligheten ha sine faste lokaler. I tillegg får vi med dette et egnet sted for intime, akustiske konserter, og det nye orgelet og de flotte fasilitetene vil trekke både publikum og utøvere langveisfra. Vi gleder oss til grunnsteinsnedleggelse i oktober, og til åpning om snaue halvannet år!

Kommunevalget nærmer seg med stormskritt. 13. og 14. september er det din tur til å velge. En stemme til Røyken Høyre er en stemme til et enda rikere kulturliv i kommunen vår, med fortsatt økt tilrettelegging for frivilligheten, satsning på fysisk aktivitet for alle, og støtting av både små og store kulturtiltak i alle våre tettsteder. Godt valg – din stemme teller!

Thormod Rønning Kvam 
Nestleder i kulturutvalget, medlem av kommunestyret og listekandidat for Røyken Høyre
Pianist og masterstudent