Eva Norén Eriksen

Å være ordfører er å være ombud for deg som innbygger

Røyken kommune er en veldrevet og god kommune som leverer velferdstjenester med høy kvalitet. Gode ledere og mange dyktige ansatte er en viktig innsatsfaktor. Røyken scorer høyt på NHOs kommune-NM for 2015, og er nr. 3 i Buskerud og nr. 37 i landet av hele 428 kommuner. Det viser at et borgerlig flertall med Høyre i spissen har styrt kommunen gjennom kloke politiske vedtak siden 1999.
Røyken Høyre stiller med en sterk liste med kandidater med tung erfaring fra både politisk virksomhet, ulike yrkesfag og næringsliv. Vi stiller til valg for å videreføre et bredt borgerlig samarbeid og god, langsiktig styring av kommunen. For meg føles det derfor godt å være Høyres ordførerkandidat og drive valgkamp for Høyre. 

Vi må imidlertid alltid huske at velferdstjenestene alltid kan bli bedre. Vi må jobbe hver dag med tanke på at vi er tillitsvalgte og ombud for våre innbyggere. Dersom dere velgere gir meg tillit, vil jeg som din ordfører de neste fire årene arbeide for å ytterligere forbedre velferdstjenestene.  Jeg vil personlig legge stor vekt på å bygge et godt og bredt samarbeid med de borgerlige partiene i kommunestyret, men også med opposisjonen i enkeltsaker. Tverrpolitiske vedtak er viktig i store saker og reformer – der det lar seg gjøre. 

Ordførerens rolle er først og fremst å være befolkningens ombud. Jeg vil ha en åpen dør for alle som har noe på hjertet, og bidra til at store og små saker kan løses ved at jeg tar saken til administrasjonen eller til politisk behandling.  

Vi i Høyre har styrt Røyken i 16 år i et bredt borgerlig samarbeid, og gjennom det har vi sørget for at kommunen er kommet dit den er i dag. Røyken Høyre ønsker å fortsette dette arbeidet og gjøre Røyken til et enda bedre sted å bo, vokse opp og jobbe. For alle! 

Jeg håper på din stemme ved høstens kommunevalg. Stem Høyre for trygg styring videre!
 
Eva Norén Eriksen
Ordførerkandidat i Røyken (H)