Pressemelding: Politisk samarbeidsavtale om konstituering og politikk i Røyken kommune 2015-19. 

Grønn vekst i Røyken - politisk samarbeid 2015 – 2019:
Det er inngått avtale om politisk og valgteknisk samarbeid mellom Røyken Høyre (H), Røyken KRF (KRF) og Røyken Venstre (V). Partiene Krf, Høyre og Venstre inngår et politisk samarbeid etter formannskapsmodellen for kommunestyreperioden 2015-2019. Partiene forplikter seg i avtalen å bli enige om å fremme et felles, ansvarlig budsjettforslag hvert år. En politisk samarbeidsplattform er utarbeidet for et langsiktig samarbeid.
Overordnede målsetninger for samarbeidet
Samarbeidspartene vil føre en politikk med grønn vekst i Røyken, basert på bærekraftig utvikling og at Røyken kommune skal være en foregangskommune innen miljø og klimatiltak. Røyken kommune skal være: 
* En kommune med et mangfold av attraktive, levende og inkluderende tettsteder.
* Et godt sted å vokse opp.
* En foregangskommune for framtidsrettede, miljøvennlige energi- og     samferdselsløsninger.
* En kommune som setter innbyggerne i sentrum, og som leverer tjenester av høy kvalitet.
* En kommune som oppmuntrer til frivillig arbeid og et rikt kulturliv.
* En kommune med sunn og god økonomistyring

Eva Norén Eriksen fra Høyre blir ordfører i perioden. Roar Skryseth fra Høyre vil bli varaordfører. Venstre vil lede to utvalg, Høyre vil lede de øvrige. Øvrige posisjoner er under arbeid og vil bli presentert under signering av avtalen Mandag 19. oktober 2015 klokken 19 på Røyken Rådhus. Media inviteres til å delta under signering, og offentliggjøring av selve avtalen, utvalg og posisjoner. 

Leder Røyken Venstre: «Venstre er glad for og stolt over den politiske avtalen med Høyre og Krf som vil sikre en reell grønn kurs for kommunen vår. Spesielt fornøyd er vi med å ha fått gjennomslag for opprettelsen av et nytt utvalg i kommunen med fokus på samferdsel, klima og miljø, og at partiene har funnet en felles form for tettere og mer forpliktende samarbeid. Alt ligger til rette for å utvikle kommunen vår til å bli et enda bedre og triveligere sted å bo de neste fire årene.»

Leder Røyken KRF: «KrF gikk til valg på å komme tilbake i posisjon i Røyken og at de beste løsningene finnes i sentrum av politikken. Det har vi oppnådd med avtalen med Høyre og Venstre. I ukene som har gått etter valget har H, V og KrF utviklet en bærekraftig og fremtidsrettet plattform for å styre utviklingen med hensyn til vekst, miljø og mangfold i Røyken i de neste fire år.»

Leder Røyken Høyre: «Høyre gikk til valg på et bredt borgerlig samarbeid, men har gjennom disse forhandlingene måttet konstatere at dette ikke har latt seg gjøre. Den inngåtte avtalen er allikevel en fantastisk mulighet til å fortsette den gode utviklingen av Røyken kommune. Avtalen sikrer videre utvikling og vekst gjennom bærekraftig og miljørettet styring. Høyre ser frem til å samarbeide med V og KrF i den kommende perioden.»